O nás

 

Od prvého roku nášho vstupu na slovenský poisťovací trh si LIBERTA, a. s. vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej maklérskej spoločnosti. V súčasnosti predpísané poistné v LIBERTA, a. s. dosahuje viac ako 8 miliónov Eur. K tomuto pozoruhodnému výsledku sme sa dopracovali kvalitnou a profesionálnou prácou našej širokej obchodnej siete.

Túto rozvinutú obchodnú sieť systematicky tvoríme od roku 2000, kedy bola naša spoločnosť založená. Všetci spolupracovníci prechádzajú počas pôsobenia v LIBERTA, a. s. kvalitným, profesionálnym školením, ktoré je zabezpečované renomovanými personálnymi agentúrami, zástupcami špičkových poisťovní, alebo prostredníctvom nášho kľúčového partnera – Vienna Insurance Group (donedávna Wiener Städtische Versicherung, A. G.)

 

Logickým vyústením nášho úspešného nástupu v obchodnej a servisnej činnosti bola transformácia našej spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Tento významný krok sa udial v marci roku 2003.

 

V súčasnosti sa naša spoločnosť venuje najmä správe poistenia malých a stredných podnikateľov, na optimalizovanie nákladov na poistenie, zaraďovanie majetku podnikateľov do súborových poistení s výhodnými poistnými podmienkami a kvalitnú a komplexnú starostlivosť o klienta najmä pomoc a intenzívna spolupráca počas vybavovania poistného plnenia po poistnej udalosti.

 

 

Valné zhromaždenie LIBERTA, a.s. tvoria títo členovia

Dozorná rada:

  • Ing. Miroslav Rakovan
  • Ing. Igor Hrabovec
  • JUDr. Ivan Mikloška
   

 

 

Predstavenstvo:

  • PhDr. Štefan Dubaj – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

V poisťovníctve pracuje 20 rokov, bývalý riaditeľ predaja produktov životného poistenia v KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.

 

  • Ing. Oľga Tulinská – podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka

Bývalá riaditeľka jednej z najúspešnejších kancelárií KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. v Žiline, v poisťovníctve pôsobí viac ako 25 rokov.

 

 

 

 

Na pozícii čestného prezidenta LIBERTA, a. s. pôsobí pán Dr. Franz Kosyna.

V súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ poisťovne Donau Versicherung a v minulosti pôsobil v rôznych významných funkciách orgánov Vienna Insurance Group v Rakúsku i v tých 13 krajinách, v ktorých má táto silná poisťovacia skupina zastúpenie.

 

 

Pozrite sa, komu sme už pomohli

 

Referencie

 

Boli ste spokojní s našimi službami?
Chcem vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť so službami poskytovania finančného poradenstva v oblasti poistenia alebo poskytovania úverov:
Meno:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Overovací kód: *
Popis spokojnosti / dôvodu nespokojnosti: *
Osobné údaje:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia