Poistenie

 

Poskytujeme v oblasti poistenia:

 

Poistenie fyzických osôb

 • Kapitálové životné poistenie:
 1. Kapitálové poistenie pre dospelých aj v prospech detí
 2. Dôchodkové poistenie
 • Investičné životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Zdravotné poistenie

 

Zistite viac

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie pre zamestnancov

Pre zamestnancov poskytujeme cestovné poistenie na služobné cesty, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, skupinové poistenie straty na zárobku počas PN, skupinové úrazové poistenie, skupinové rizikové životné poistenie, podnikové životné poistenie

 

 

Zistite viac

 

 

Poistenie pre malých a stredných podnikateľov

Poistenie malých podnikateľov poskytuje živnostníkom, menším výrobným a obchodným spoločnostiam či spoločnostiam poskytujúcich služby komplexné poistné riešenie, ktoré zohľadní potreby vášho podnikania. Komplexný produkt Poistenie podnikateľov zabezpečí optimálnu ochranu vášho podnikania pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi. 

 

 

Zistite viac

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie veľkých spoločností

Pre veľké spoločnosti poskytujeme poistenie Majetok a prerušenie prevádzky, Lietadlá, Stroje a elektronika, Stavba a montáž, Preprava, Zodpovednosť za škodu, Profesijná zodpovednosť za škodu, Environmentálna zodpovednosť. 

 

 

Zistite viac

 

 

Cestovné poistenie

 • Celoročné poistenie liečebných nákladov
 • Tuzemské cestovné poistenie
 • Poistenie do hôr
 • Cestovné poistenie na služobné cesty

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie vozidiel

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie
 • Poistenie čelného skla
 • Poistenie finančnej straty GAP
 • Poistenie predĺženej záruky
 • Poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami tzv. sedadlá

 

Boli ste spokojní s našimi službami?
Chcem vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť so službami poskytovania finančného poradenstva v oblasti poistenia alebo poskytovania úverov:
Meno:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Overovací kód: *
Popis spokojnosti / dôvodu nespokojnosti: *
Osobné údaje:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia