Poistenie pre zamestnancov

 

Cestovné poistenie na služobné cesty

 Ak vysielate zamestnancov na služobné cesty do zahraničia, v zmysle zákona o cestovných náhradách máte povinnosť uzavrieť pre nich poistenie liečebných nákladov, prípadne ďalšie pripoistenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

 Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania.

 

 

Skupinové poistenie straty na zárobku počas PN

 Každý zamestnanec prichádza počas pracovnej neschopnosti o časť svojho príjmu. Čím má zamestnanec príjem vyšší, tým má počas pracovnej neschopnosti aj vyššiu stratu na zárobku. Ide hlavne o prípady, keď má zamestnanec hrubý mesačný príjem vyšší ako maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok, ktoré sú limitované.  

 

Skupinové úrazové poistenie

poistenie úrazových rizík zamestnancov a členov záujmových združení jednou skupinovou poistnou zmluvou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinové rizikové životné poistenie

 Zamestnávateľom ponúkame prostredníctvom zamestnaneckých poistných programov možnosť ako zabezpečiť najbližších príbuzných svojich zamestnancov v prípade ich úmrtia. Formou jednej skupinovej zmluvy poistíme pracovnikov na riziko smrti a garantujeme výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného. 

 

Podnikové životné poistenie

Zamestnávateľ si s poisťovňou zmluvne dohodne formu spoluprácu pri realizovaní podnikového životného poistenia, podmienky pre individuálne poistné zmluvy zamestnancov, spôsob poskytovania príspevkov na poistenie, formu úhrady poistného a tiež benefity pre zamestnávateľa a zamestnanca.

 

 

Kontaktujte nás a pomôžeme vám

 

Kontakt

 

Boli ste spokojní s našimi službami?
Chcem vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť so službami poskytovania finančného poradenstva v oblasti poistenia alebo poskytovania úverov:
Meno:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Overovací kód: *
Popis spokojnosti / dôvodu nespokojnosti: *
Osobné údaje:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia