Poskytovanie informácií klientom

 

LIBERTA, a. s., poisťovacia maklérska spoločnosť ako samostatný finančný agent ( ďalej v skratke SFA alebo LIBERTA )  a jej podriadení finanční agenti ( ďalej v skratke PFA ) sú v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ( 186/2009 Z. z. povinní dodržiavať pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom stanovené uvedeným zákonom.

   

 

Za týmto účelom sme povinní informovať klienta alebo potenciálneho klienta o spôsobe vykonávania finančného sprostredkovania, dôležitích informáciách týkajúcich sa uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, postupoch pri podávaní sťažností a iné dôležité informácie o finančnom agentovi alebo právach klienta.    

 

Kliknite pre zobrazenie "dôležitých informácií pre klienta"

 

 

   

 

 

 

Boli ste spokojní s našimi službami?
Chcem vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť so službami poskytovania finančného poradenstva v oblasti poistenia alebo poskytovania úverov:
Meno:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Overovací kód: *
Popis spokojnosti / dôvodu nespokojnosti: *
Osobné údaje:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia