Poistenie pre zamestnancov
Poskytujeme cestovné poistenie na služobné cesty, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, poistenie straty na zárobku počas PN, a mnohé ďalšie
Poistenie pre podnikateľov
Poskytujeme poistenie pre malých, stredných aj veľkých podnikateľov

Poisťovacia maklérska spoločnosť

V súčasnosti sa naša spoločnosť venuje najmä správe poistenia malých a stredných podnikateľov, na optimalizovanie nákladov na poistenie, zaraďovanie majetku podnikateľov do súborových poistení s výhodnými poistnými podmienkami a kvalitnú a komplexnú starostlivosť o klienta najmä pomoc a intenzívna spolupráca počas vybavovania poistného plnenia po poistnej udalosti.

 

 

Poistenie fyzických a právnických osôb

 • poistenie fyzických osôb
 • poistenie podnikateľov
 • poistenie pre zamestnancov

 

Zistiť viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovné poistenie

 • Celoročné poistenie liečebných nákladov
 • Tuzemské cestovné poistenie
 • Poistenie do hôr
 • Cestovné poistenie na služobné cesty

 

 

 

Staňte sa aj vy naším spokojným klientom

  Zavolajte nám

 

 

 

 

 

Poistenie vozidiel

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie
 • Poistenie čelného skla
 • Poistenie finančnej straty GAP
 • Poistenie predĺženej záruky
 • Poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami tzv. sedadlá

 

 

 

 

 

 

 

 

Leasing

 • lízing na všetky značky automobilov,
 • plánovanie splátok v závislosti od vašej očakávanej finančnej situácie,
 • 100 % garanciu výšky splátok počas celej doby lízingu

 

Zistiť viac